OPET İstasyonlarının inşaatları, tadilatları, periyodik bakımları, market projeleri, otomasyon sistemi kurulumları, kalite kontrol çalışmaları ve SEÇ-G Denetimleri mühendislik departmanının sorumlulukları içerisinde yer almaktadır.

SEÇ-G

SEÇ-G, Sağlık Emniyet ve Çevreye saygı göstererek hiçbir kazanın olmaması için gösterdiğimiz çalışmaların tümüdür.

Hedefimiz çalışanların, müteahhitlerin ve toplum fertlerinin, OPET faaliyetlerinden kaynaklanabilecek hiçbir yaralanma veya hastalığa maruz kalmamasını sağlamaktır.

Mükemmel Sağlık, Emniyet ve Çevre performansı, her düzeyde çalışan kişilerin tam bağlılığını gerektirmektedir. Bu nedenle tüm OPET çalışanları ve müteahhitleri bu kuralları uygulamakla yükümlüdür.

Hedefimiz; bu çalışmalar sonucunda sorumluluklarını yerine getiren bir şirket olarak sektörde önemli bir yere sahip olmaktır.

Kazaları Ortadan kaldırmak

Emniyetli Projeler yapmak

Çevresel Etkilenmeyi azaltmak

Hepimizin Tedbirleri olmalıdır.

Bu koşulları sağlayabilmek için OPET’e iş yapacak müteahhitler Ön Yeterlilik prosedüründen geçirilir ve başarılı olan firmalarla çalışılır. OPET SEÇ-G Şartnamesi içinde bulunan Müteahhit Ön Yeterlilik Anketini dolduran firmalar, istenen eklerle birlikte bir dosya oluşturur ve OPET Mühendislik Departmanına teslim ederler. Proje Müdürü ve SEÇ-G Sorumlusunun incelemelerinden sonra, uygun bulunan firmalar OPET ile çalışmaya hak kazanırlar.

Ön Yeterlilik alan firmalarla senede bir kere SEÇ-G toplantısı düzenlenir. Bu toplantılarda bir senelik periyotda edinilen tecrübeler paylaşılır, aksayan işler ve eksiklikler değerlendirilir. Problemlerin ortadan kaldırılabilmesi için çözüm önerileri oluşturularak, hayata geçirilir.

OPET akaryakıt istasyonlarında depolama tanklarına ikmal yapılması sırasında Emniyetli Dolum Ekipmanları kullanılmaktadır. Bu Ekipmanlar, Antistatik Dolum Hortumu, Dolum Dirseği ve Dolum Adaptöründen oluşur. Tanker topraklamasının da yapılması ile dolum sırasında doğacak riskler minimize edilmektedir.

OPET akaryakıt istasyonlarında depolama tanklarına ikmal yapılması sırasında Emniyetli Dolum Ekipmanları kullanılmaktadır. Bu Ekipmanlar, Antistatik Dolum Hortumu, Dolum Dirseği ve Dolum Adaptöründen oluşur. Tanker topraklamasının da yapılması ile dolum sırasında doğacak riskler minimize edilmektedir.

2002 yılında başlayan Periyodik Bakım Programı 2008 yılında da yenilenerek devam etmektedir. Program kapsamında; Tanklar temizlenerek müşterilerimize daha temiz ürün satışı sağlanmaktadır. Koruyucu alt yapı bakımı, gaz dedektör sistemi bakımı ve tespit edilen acil durumların giderilmesi istasyonlarımızın daha emniyetli çalışmasına katkıda bulunmaktadır. Otomasyon sistemlerinin bakımı yapılarak, müşterilerimize kesintisiz hizmet verilmektedir. Görsel Eleman Bakımı sayesinde kurumsal kimlik elemanlarımızın her zaman bakımlı, sağlam ve temiz görünmesi sağlanmaktadır.

Hızlı İletişim

Sizi Arayalım

Otobil - Yakıt Kart - Toptan Akaryakıt ihtiaçlarınız için sizinle iletişime geçiyoruz.